Politika privatnosti

Politika privatnosti

Ovom Politikom privatnosti utemeljenom na Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) želimo vam približiti  koji se osobni podaci prikupljaju u vezi s pružanjem naših usluga, kako te podatke obrađujemo, koristimo i štitimo, u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava kojima možete zaštititi svoju privatnost i svoje osobne podatke.  

NAŠE TEMELJNO NAČELO JE ZAŠTITA PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA

Privatnost pojedinaca i zaštita osobnih podataka ljudska su prava. Mi u Areni Varaždin imamo dužnost brinuti za osobne podatke svih osoba koje prikupljamo, na bilo koji način obrađujemo i pohranjujemo. Vaši osobni podaci naša su odgovornost prikupljamo ih i obrađujemo samo kada je neophodno uz osiguranje sigurnosnih mjera njihove zaštite.

Arena Varaždin se drži sljedećih načela s ciljem zaštite privatnosti i osobnih podataka:

 • Ne prikupljamo više osobnih podataka nego što je nužno
 • Osobne podatke ne koristimo u svrhe o kojima niste pravovremeno upoznati
 • Ne čuvamo osobne podatke ako više nije nužno
 • Nikada ne prodajemo, ne posuđujemo niti distribuiramo vaše osobne podatke
 • Osobne podatke ne šaljemo trećim stranama bez vašeg znanja i ako to nije zakonito
 • Ne koristimo nikakvu automatiziranu obradu radi donošenja odluka niti profiliranje
 • Osobne podatke ne prenosimo izvan EU/EEA
 • Kontinuirano osiguravamo da su osobni podaci sigurno pohranjeni i zaštićeni.

Važno je pročitati ovu Politiku privatnosti i nadamo se da ćete izdvojiti vrijeme i vašu pozornost. Trudili smo se da bude napisana što jasnije i da bude svakom razumljiva sa željom da zadržimo vaše puno povjerenje u način kako postupamo s vašim osobnim podacima.

Ako ćete, nakon što je pročitate, imati daljnja pitanja o zaštiti osobnih podataka, molimo obratite se našem Službeniku za zaštitu podataka:

Službenik za zaštitu podataka

Igor Barlek, CIPP/E

email: bi@biconsult.hr

Redovito unaprjeđujemo našu Politiku privatnosti kako bismo unaprijedili i zaštitu vaših podataka.

Ova Politika privatnosti unaprijeđena je 13.05.2024. godine.

1. TKO SMO MI

Arena Varaždin je s obzirom na odredbe GDPR-a voditelj obrade osobnih podataka  posjetitelja i korisnika prostora i usluga Gradske sportske dvorane Varaždin te naših poslovnih suradnika i pri tom određuje svrhe i načine obrada vaših osobnih podataka te brine o osiguravanju svih mjera sigurnosti vaših osobnih podataka.

Voditelj obrade vaših osobnih podataka je:

Arena Varaždin d.o.o.

Šetalište Franje Tuđmana 1

42000 Varaždin

Hrvatska

2. KOJE OSOBNE PODATKE OBRAĐUJEMO, KAKO I KOLIKO DUGO

Prilikom uspostave i tijekom naše poslovne suradnje

Prikupljamo vaše osobne podatke koje nam stavljate na raspolaganje prilikom namjere uspostave poslovne suradnje ili korištenja naših prostora i usluga, koji su potrebni za izvršavanje ugovora, kao što su ime i prezime, adresa, podaci za kontakt (e-mail adresa ili broj telefona) i osobni identifikacijski broj (OIB) te ih obrađujemo tijekom trajanja našeg ugovornog odnosa. To uključuje i osobne podatke neophodne za izvršenje ugovorenih usluga i izdavanje računa, kao i osobne podatke ovlaštenih osoba za sklapanje ugovora te osobne podatke prikupljene prilikom naše komunikacije.

Sve dok imamo otvorenu komunikaciju u smislu uspostavljanja poslovne suradnje, prikupljati ćemo i dalje koristiti vaše osobne podatke potrebne isključivo za uspostavljanje našeg poslovnog odnosa kao i za vrijeme naše poslovne suradnje te ih brišemo po prestanku ugovornog odnosa i po isteku svih zakonskih obveza ili prestanku postojanja pravnih temelja iz GDPR-a. Ako poslovna suradnja i daljnja komunikacija između vas i Arene Varaždin neće postojati, nakon 6 mjeseci izbrisat ćemo sve vaše osobne podatke osim podataka nužnih za izdavanje računa sukladno računovodstveno-poreznim propisima.

Prilikom posjeta i korištenja prostora Gradske sportske dvorane Varaždin

U svojstvu zajedničkih voditelja obrade s Gradom Varaždinom temeljem ugovora o JPP vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhe vaših rezervacija i zakupa dvorana i terena u Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin.

Podatke o posjetiteljima Gradske sportske dvorane Varaždin i gostima drugih pravnih subjekata s poslovnim nastanom unutar prostorija Gradske sportske dvorane Varaždin prikupljamo na recepciji i navedene evidencije zadržavamo slijedećih 5 godina temeljem obveza iz ugovora o JPP s Gradom Varaždinom i našeg legitimnog interesa zaštite imovine Arene Varaždin u svrhu dokazivanja istih u pravnim postupcima i radi zaštite pravnih interesa.

Na recepciji Gradske sportske dvorane Varaždin vodi se i evidencija preuzimanja ključeva dvorana i prostorija sa svrhom evidentiranja preuzimatelja ključeva u slučajevima izostanka njihovog vraćanja s ciljem zaštite imovine i sigurnosti ljudi te se takve evidencije sigurno pohranjuju na razdoblje od 2 godine kao naš legitimni i poslovno-sigurnosno opravdani interes.

Prilikom održavanja javnih sportskih i kulturnih događanja u Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin prikupljamo fotografije i javno ih objavljujemo na našoj web stranici kao i na Facebook i Twitter profilu Arene Varaždin temeljem opravdanog javnog interesa.

Videonadzor

Arena Varaždin koristi i sustav videonadzora u svrhe zaštite imovine Arene Varaždin i sigurnosti vlastitih zaposlenika, poslovnih suradnika, korisnika, gostiju i posjetitelja. Njime se nadzire isključivo prihvatljivi prostor unutar i oko Gradske sportske dvorane Varaždin te parkiralište, čiji su perimetri snimanja označeni jasno vidljivim obavijestima. Snimke videonadzora pohranjuju se najduže šest mjeseci od dana nastanka, a nakon navedenog roka trajno se brišu.

Selekcija kandidata za radna mjesta i zapošljavanje

Tijekom postupaka selekcije kandidata i zapošljavanja prikupljamo osnovne podatke o kandidatima s namjerom sklapanja ugovora o radu, ime i prezime, adresu stanovanja, email adresu, telefonski broj, obrazovanje i radno iskustvo te ostale podatke koje nam sami dostavite putem životopisa kao skup vaših osobnih podataka važnih za provođenje postupka selekcije i zapošljavanja. Nakon završetka postupka selekcije, izabrane kandidate zapošljavamo i pri tom prikupljamo sve potrebne podatke sukladno zakonskim obvezama, dok zamolbe i osobne podatke neprimljenih kandidata vraćamo na zahtjev ili trajno uništavamo, a temeljem vaše privole ih zadržavamo za eventualnu mogućnost zapošljavanja u budućnosti.

Newsletter i obavijesti o javnim događanjima

Željeli bismo vam poslati informacije o novostima i javnim događanjima u Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin koje bi vas mogle zanimati. Nakon što uspostavimo poslovnu suradnju ili nakon što se prijavite za primanje newslettera na našoj web stranici, uključit ćemo vas u popis primatelja temeljem našeg legitimnog interesa i s obzirom da smo uvjereni da primanje takvih informacija i od vašeg interesa. U svakom trenutku imate pravo zatražiti prestanak daljnjeg pošiljanja newslettera i bilo koje od naših promidžbenih aktivnosti i mi ćemo u potpunosti i bez odlaganja poštovati vaš izbor.

Prikupljanje osobnih podataka na našoj web stranici

Naša web stranica nije predviđena za pružanje usluga maloljetnicima mlađima od 16 godina te je u tu svrhu neophodno priložiti suglasnost roditelja ili nositelja roditeljske odgovornosti prije davanja osobnih podataka.

Naša web stranica sadrži poveznice na druge web stranice i društvene mreže (npr. Facebook, Twitter) te se na njih ne odnosi naša Politika privatnosti. Preporučamo da pročitate uvjete zaštite privatnosti svake web stranice i društvene mreže koju posjetite, a posebno gdje ostavljate svoje osobne podatke.

Kolačići (Cookies)

Naša web stranica koristi male tekstualne datoteke i postavlja ih na vašem računalu ili uređaju u svrhu prilagođavanja sučelja vašeg web preglednika. Kolačići neophodni za osiguranje funkcionalnosti naše web stranice ne mogu se isključiti. Uobičajeno se postavljaju kao odgovor na vaše radnje koje uključuju zahtjev za uslugama, kao što su postavke kolačića, prijava ili ispunjavanje obrazaca. Za uporabu ostalih kolačića kojima bismo prikupljali vaše osobne podatke neophodna je vaša prethodna privola, a i u slučaju izostanka vaše slobodne privole vi i dalje možete u potpunosti koristiti našu web stranicu i imati neometan pristup do svih njenih sadržaja.

Naša internetska stranica koristi slijedeće kolačiće:

Neophodni kolačićiTipTrajanjeOpis
PH_HPXY_CHECKSesijski Sesijski Za detekciju i prevenciju napada na stranicu
cookielawinfo-checkbox-necessaryTrajni 1 godina Za provjeru dobivanja privole posjetitelja
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryTrajni 1 godina Za provjeru dobivanja privole posjetitelja
rc::eSesijski Sesijski Google, za razlikovanje stroja od stvarne osobe
test_cookieTrajni 1 dan Google DoubleClick, za provjeru podržava li internet preglednik posjetitelja instalaciju kolačića

Neobavezni kolačićiTipTrajanjeOpis
_gidTrajni 1 dan Google Analytics, za statistiku i praćenje korištenja web stranice od strane pojedinog posjetitelja
_gatTrajni 1 dan Google Analytics, za upravljanje količinom zahtjeva
__gadsTrajni 1 godina Google DoubleClick, za praćenje posjetitelju prikazanih oglasa
_gaTrajni 2 godine Google Analytics, za statistiku i praćenje korištenja web stranice od strane pojedinog posjetitelja
GoogleAdServingTestSesijski Sesijski Google, za praćenje posjetitelju prikazanih oglasa
IDETrajni 1 godina Google DoubleClick, za praćenje aktivnosti posjetitelja i učinkovitosti prikazanih oglasa
__gpiTrajni13 mjeseciAdSense, Google Ad Manager
cli_user_preferenceTrajni1 godinaPostavke privole korisnika
CookieLawInfoConsentTrajni1 godinaPostavke privole korisnika
viewed_cookie_policyTrajni1 godinaPostavke privole korisnika

3. TKO IMA PRISTUP DO VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Pristup vašim osobnim podacima pružamo isključivo pouzdanim poslovnim partnerima kao ovlaštenim vanjskim izvršiteljima obrade u svrhu obrade osobnih podataka u naše ime i na temelju naših izričitih uputa temeljem sklopljenih ugovora o obradi osobnih podataka sukladno članku 28. GDPR-a. Ti su partneri obvezni strogo poštivati obvezu povjerljivosti u skladu s ovom Politikom privatnosti, s ugovorima koje smo s njima sklopili i u skladu s obvezama iz GDPR-a.

Naši su izabrani izvršitelji obrade poslovni partneri i tvrtke koje za nas osiguravaju IT podršku, održavanje poslovnih aplikacija, održavanje sustava videonadzora, tehničku i fizičku zaštitu te zaštitu zaposlenika i imovine, sigurnu pohranu poslovne dokumentacije i druge usluge u vezi s predmetom našeg poslovanja

4. VAŠA PRAVA

U bilo kojem trenutku slobodni ste nas kontaktirati u svrhu ostvarivanja svojih prava u području zaštite vaših osobnih podataka. Vaša prava su slijedeća:

Pravo pristupa osobnim podacima

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima i na informiranost koje podatke i na koji način obrađujemo, s kojom svrhom i na koji rok. Pružamo vam mogućnost da vidite svoje osobne podatke ili da zahtijevate kopiju vaših osobnih podataka.  

Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo na ispravak ili dopunu netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koje ste nam dali i koje smo prikupili.

Pravo na brisanje osobnih podataka 

Imate pravo zatražiti nas da izbrišemo vaše osobne podatke, kada podaci više nisu potrebni za ostvarenje svrhe za koju su bili prikupljeni, kada podnesete opravdani prigovor ili se vaši osobni podaci obrađuju nezakonito.

Pravo prigovora

Imate pravo prigovora na određeno postupanje s Vašim osobnim podacima. Primjerice, možete uputiti zahtjev da prestanemo obrađivati vaše osobne podatke za svrhe izravnog marketinga.

Pravo na ograničenje obrade

Možete zatražiti od nas da ograničimo obradu podataka, primjerice, kada je brisanje, ispravak ili prigovor u vezi s vašim osobnim podacima na čekanju i/ili kad nemamo valjanu osnovu za obradu vaših podataka a želite da ih zadržimo. Kada je obrada ograničena, vaši podaci će biti pohranjeni i neće se dalje obrađivati. Primjerice, ako osporavate točnost svojih podataka, obrada takvih podataka će se ograničiti dok se ne osigura da su podaci točni.

Pravo na prijenos podataka

Kada se obrada vrši automatiziranim načinima obrade na temelju ugovora ili privole, imate pravo primiti osobne podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom i uobičajeno korištenom strojno čitljivom formatu i svojom odlukom prenositi takve podatke trećim stranama.

Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od prethodno navedenih prava, budite slobodni kontaktirati nas:

 • emailom na info@arena-varazdin.hr , ili
 • emailom našem Službeniku za zaštitu podataka na bi@biconsult.hr  ili
 • pisanim zahtjevom na adresu ARENA VARAŽDIN, Šetalište Franje Tuđmana 1, 42000 Varaždin.

Na vaš ćemo zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde vašeg identiteta bit ćemo slobodni zatražiti dodatnu provjeru vašeg identiteta.

PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADLEŽNOM TIJELU

U svakom trenutku, ako smatrate da naša obrada vaših osobnih podataka nije zakonita, možete uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu, posebice u zemlji EU-a u kojoj imate uobičajeno boravište, mjesto rada ili mjesto navodnog kršenja. Izravni kontakti nadležnog nadzornog tijela u Republici Hrvatskoj su:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)

Selska cesta 136

HR – 10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 4609 000

Fax: +385 1 4609 099

e-mail: azop@azop.hr

Web: www.azop.hr  

UNAPRJEĐENJE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo tekst ove Politike privatnosti povremeno prilagođavati i unaprjeđivati, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno, promjena u svrhama i načinima obrade. Međutim, vaša prava koja proizlaze iz ove Politike privatnosti ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati. U slučaju da dođe do promjena koja mogu utjecati na vaša prava, o tome ćemo vas obavijestiti pravovremeno i izravno na prikladan način.

Naši partneri

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image