Pregled događaja u narednom periodu 09. – 14.07.2019.

Pregled događaja u narednom periodu 09. – 14.07.2019.

14. srpnja 2019.

U Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin  na Dravi u narednom  periodu 09. – 14.07.2019.  održat će se sljedeći događaji:

13.07.2019.

– vanjski tereni, VIP 1. kat –  ljetni disc golf turnir s početkom u 10,00 sati

14.07.2019.

– vanjski tereni, VIP 1. kat –  ljetni disc golf turnir s početkom u 08,00 sati