Pregled događaja u narednom periodu 09. – 15.07.2018.

Pregled događaja u narednom periodu 09. – 15.07.2018.

15. srpnja 2018.

U Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin  na Dravi u narednom  periodu 09. – 15.07.2018. održat će se sljedeći događaji:

09.07.2018.

– kongresna dvorana –  sastanak Hrvatske komore inženjera elektrotehnike s
početkom u 16,00 sati